Reklamační řád
REKLAMACE
Reklamace na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatňovat do 14 dnů od převzetí zásilky kupujícím. Na skryté vady zboží potom ve lhůtě dle platného zákona. Reklamaci je třeba uplatnit písemnou formou.

Reklamační řád a Reklamační protokol najdete na stránce Dokumentace ke zboží v sekci Ke stažení